Beskæring af træer og buske

Vi tilbyder beskæring af træer og buske ud mod fortove, stier, veje, grønne områder og legepladser.

Vi anbefaler beskæring af hække i byområder to gange om året, så træ eller hæk ikke vokser ud over vejareal inden den næste beskæring. I visse tilfælde er det en god idé at fælde træet, hvis det er plantet for tæt på vejskellet.​

Hjælp til beskæring af træer

Hvis du er i tvivl om en ejendoms beplantning overholder fritrumsprofilet (mål fra skel til offentlig vej/sti/plads), så kontakt os.

Vi står også gerne for din snerydning, belægning af ny indkørsel og klipning af din græsplæne. Vi kan også hjælpe dig med din drømme have.

Vi gør venligst opmærksom på, at kommunen ifølge vej-reglerne har hjemmel til, efter skriftlige påbud, at beskære træer, grene og buske i fritrumsprofilet på ejendommens regning, hvis man ikke selv gør det.​​

Ring til vores anlægsgartner på telefon 20 74 45 25 eller skriv en mail til os på preben@wendelanlaegsgartner.dk