Snerydning

Wendel Anlægsgartner tilbyder snerydning og skånsom saltning af parkeringspladser, fortove, indkørsler og indgangspartier til boligkomplekser og ejendomme. Udover at have stor erfaring indenfor belægning og haveanlæg, står vi også klar til at hjælpe når den kolde vinter sætter ind.

Snerydning for sikre og tilgængelige udendørsarealer

Vi forstår vigtigheden af at have tilgængelige og sikre arealer for gående og bilister, især når sne og is gør det farligt at færdes udenfor. Vores mål er ikke kun at fjerne sneen, men også at sikre, at overfladerne er tilstrækkeligt saltede eller gruset, så risikoen for glatte og farlige forhold minimeres. Vi prioriterer også bæredygtighed i vores snerydningsindsats ved at anvende miljøvenlige smeltemidler og ved at genanvende sneen, hvor det er muligt.

Regler for snerydning  

Som grundejer med en ejendom ud til en offentlig sti eller vej har man i henhold til lovgivningen en pligt til at rydde sne og salte de arealer, der hovedsageligt bruges af gående. Dette er en vigtig foranstaltning for at sikre, at området forbliver tilgængeligt og sikkert for fodgængere, så de kan færdes sikkert uden risiko for faldulykker og skader. Hvis din ejendom ligger ud til en privat vej eller sti, er du ansvarlig for at rydde sne og sørge for, at området er sikkert at færdes på. Hvis man ikke overholder denne pligt, kan man risikere bøder og krav om erstatning for skader, der er opstået som følge af manglende snerydning og saltning. Wendel Anlægsgartner kan hjælpe med at lette byrden ved at tilbyde hurtig og effektiv snerydning og saltning af dine områder, så slipper du ligeledes for bekymringerne omkring uheld og beskadigelser.

Let byrden med professionel snerydning og saltning

Udover at lette byrden har Wendel Anlægsgartner ligeledes det nødvendige udstyr og ekspertise til at rydde sne og salte effektivt og sikkert. Samt viden om hvordan man håndterer forskellige mængder sne og is på forskellige overflader og kan sikre, at området bliver ryddet og gjort sikkert på kort tid.

Kontakt os og lad Wendel Anlægsgartner rydde sne for dig

Kontakt os for mere information og priser på vores snerydnings- og saltningstjenester, og lad os hjælpe med at holde dine udendørsområder sikre og tilgængelige hele vinteren.

Ring til os på telefonnr. 20 74 45 25 eller skriv en mail til os på preben@wendelanlaegsgartner.dk.